Menu

Eski Türklerin küpe takmalarının altındaki dramatik neden.

Toharistan Yabguluğuna ait Budist Tapınak içinde Bulunan bir Tasvir..Türk-Hun Kağan olsa gerek. Bu şekilde baş bağlama Türk-Hun Kabilelerinde görünüyor ve küpesi Türk-Hun Kuşhanlara ait paraların üzerindeki Küpeli Kağanlarınki gibi.


Kıpçak töresinde bilgece kanunlar koyulmuştu ve ülkedeki herkes evladı için yaşardı.
Onların için kaygının en büyüğü gösterilirdi.
Daha sonrasında atasına sahip çıkabilmesi için çocuğu koruyabildiği en üst düzeyde koruyup dirayetli tutmaya çalışırlardı.
Ailede küçük oğul baba evinde kalıp atasına, anasına yardım eder büyük oğul ise genelde orduda hizmet ederdi.
Herhangi bir sebeple ailede tek oğul olursa delikanlının kulağına bir küpe takılırdı.
Askerde komutan küpeli askeri görünce onu tehlikeli görevlere vermezdi çünkü Türk töresi ona bu yetkiyi vermezdi.
Soyu içerisinde sonuncu erkek olan kişi ise kulağında iki küpe taşırdı.
Türk töresi, soyunu sürdürebilmesi için onu bilhassa korurdu.
Orduda herkesin hizmet etmesini zorunlu kılan zamanlarda erkekler için askerlik mecburi ve şerefli bir hizmetti ve askerliğini yapmamış erkeğe kız bile verilmezdi.
Kız vermeyi bırakın, kızlar askerlik yapmamış erkeği var bile saymazlardı.
Küpe, böylesine sert ve kesin törenin hüküm sürdüğü Türk topraklarında bir ailenin neslini sürdürebilme imkanını koruması açısından cengaverler için sadece toplumsal bir nişan görevi görmüştür.

Kaynak

Yorumlar

yorum