Menu

Bu robot suda kendi kendine yüzerken bakterileri yiyor ve suyu temizliyor.

row-bot_1
Bristol Üniversitesinden bir grup bilim adamı Row-bot adını verdikleri bir robot prototipi geliştirdi. Kürek çekerek kirli su ve göllerde yüzen bu robot küreklerinde biriken mikropları yiyor. Robotun karnında mikroplar parçalanıyor ve enerji üretiyor, bu da robotun hareketinin devamını sağlıyor.
row_bot_5
Row-bot iki ana bileşenden oluşuyor. İtme mekanizması 0.75 watt güç kullanan küçük paletleri çevirerek robotun hareketini sağlıyor, ve robotun karnındaki yakıt hücresi teknolojisi de bu paletleri çevirecek elektriği üretiyor.
row_bot_2
Sistem robotun suyun birazını içerisine alması ve bundaki bakterilerle elektrik üretmesiyle çalışmaya başlıyor. Bu enerji robotun birkaç kulaç atmasına imkan sağlıyor. Bu kulaçlarla daha fazla kirli su robotun içerisine giriyor ve bu süreç bir döngü halinde sürekli tekrarlanıyor. Basitçe içerisinde yüzdüğü ortam tarafından çalıştırılıyor diyebiliriz.
row_bot_4
3 boyutlu yazıcılar ile yazılan parçalarla birleştirilen bu robotun kürekleri ise genişletilmiş ki her çekmede yüzey alanı geniş olsun.

Doğada bulunan bakteri etkileşimlerini taklit eden yakıt hücresi içerisinde ise bakterilere oksijen olmadan şeker veriliyor. Sonuç olarak elektronlar ve protonlarla birlikte karbondioksit üretiyorlar.

Araştırmacılara göre bu robotun çok büyük potansiyeli var. Otonom olarak kirli suları temizleme amacıyla kullanılabilir. Sonraki aşamada ise robotu kontrol edip gözetlemek için sistemler eklemeyi düşünüyor bilim adamları.

Araştırma sonuçları 2015 yılında Hamburg’da yapılan IEEE/RSJ Uluslararası konferansında yayınlanmış.

Yorumlar

yorum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *