Menu

Vücudumuzdaki milyonlarca hücre her gün bunları yapıyor: VİDEO


Karşımızda: DNA kopyalanması. Bir sarmal içeri girer, ikiye ayrılır ve daha sonra hücredeki yedek nükleotidler, yarım yeni DNA zincirleri oluşturmak için bu yarımlara eşlenir.

Bu işlem, kayıp hücreleri yenilemek veya yenilerini büyütmek için (kırmızı kan hücrelerinin, spermlerin, kök hücrelerinin vb.) hücre her çoğalmak istediğinde yapılır.

DNA kopyalanmasının temel bir açıklaması

DNA oluşumunda kullanılan enzimler:
1) Helicase: DNA’yı açar (çift helezonu böler)
2) Tek sarmallı bağlayıcı proteinler, DNA’yı geri sarmayı önlemek için çoğaltma çatalı etrafında DNA’yı kaplarlar.
3) Topoizomeraz, çoğaltma çatalı önündeki bölgede düğüm olmasını önlemek için çalışır
4) Primaz, DNA ipliğini tamamlayan RNA primerlerini sentezler (DNA hemen bağlanamaz, üzerinde çalışmak için bir temele ihtiyaç duyar ve bu temel ise RNAdır. RNA protein hazırlamak için hücrenin kullandığı anahtardır)
5) DNA polimeraz III, yeni DNA yığınını yapmak için primerleri ucuna ekler.-
6) RNA primerleri çıkarılır ve DNA polimeraz I tarafından DNA ile değiştirilir
7) DNA Ligaz
DNA fragmanları arasındaki boşluklar, DNA ligazı ile sızdırmaz hale getirilir


Çoğaltma işlemine başka bir bakış. Eski iplikçik üzerine yerleştirilen yeni nükleotidleri (Adenosin, Guanin, Thymine, Sitozin) (Bitkilerde Sitosin yerine Urasil) görmek bu videoda daha kolay.

Karşınızda son video olarak da takviye edilmiş bir DNA…

Yorumlar

yorum