Menu

Arkeologlar Hun İmparatoru Attila’nın mezarını buldular


Macar başkentinde Tuna nehri üzerinde yeni bir köprü temelleri inşa eden inşaat işçileri, muhteşem bir 5. yüzyıl mezarı ortaya çıkardılar. Anıtın analizi, bu mezarın büyük bir Hun liderinin, muhtemelen Kral Attila’nın kendisinin mezarı olduğunu düşündürüyor.
 
Budapeşte’deki Lorand Eötvös Üniversitesi’nden bir tarihçi olan Albrecht Rümschtein ve mezarı araştıran uzman ekibinin bir üyesi “Bu site kesinlikle inanılmaz!” “Hunlar ile geleneksel olarak ilişkili olan birçok at iskeletinin yanı sıra çeşitli silahlar ve diğer eserler bulduk. Bu nesnelerden biri meteorik demirden yapılmış büyük bir kılıç, ve Attila’nın efsanevi “İskitlerin Kutsal Savaş Kılıcı” olabileceği iddia edilen ve tanrı Mars tarafından bizat Attila’ya verilen bir kılıç. Aslında bu kesinlikle yüce Attila’nın dinlenme yeri gibi görünüyor, ancak bunu doğrulamak için daha fazla analiz yapılması gerekiyor. ”
 
Romalı tarihçiler tarafından “Tanrı’nın kırbacı” olarak adlandırılan Attila, muhtemelen Orta Asya kökenli göçebe bir halk olan Hunların hükümdarıydı. 434 A.B’den 453’te Ildico adındaki güzel ve genç bir gotik prensesle olan evliliğinden sonra olan ölümüne kadar geçen sürede hüküm sürmüştü.

Hem Doğu hem Batı Roma İmparatorluklarında, Barbar İstilaları ya da Büyük Göç olarak bilinen hale geldiğini ispatlayan birçok askeri baskınlara yol açtı; büyük göç hareketleri, Roma’nın yıkılışını ve Avrupa’daki Orta Çağ gelişimini büyük ölçüde hızlandırdı. O çoğu Macar tarafından ülkenin kurucusu olarak görülüyor.

Bu cenaze alanının bulunması, her ikisi de yüzyıllar boyunca tartışmalara neden olan hunniklerin ve Attila’nın kendisinin kökeni ve kimliğiyle ilgili birçok açıklama getirebilir.

Sitede bulunan seramik ve mücevher parçalarının analizi, kültürel kökenleri ve ticaret ağları hakkında yeni bir ışık getirmeli ve bilim insanlarına bu kötü belgelendirilmiş insanları daha iyi anlamalarına yardımcı olmalıdır.

Kaynak

Yorumlar

yorum