Menu

Yale Üniversitesindeki araştırmacılara göre Dünya üzerinde 3 trilyon ağaç varmış. Araştırmacılar: İnanmıyorsanız bir bir sayın.

Trees-world
Yale üniversitesinde yapılan bir araştırmanın tespitlerine göre Dünyada şu an 3 trilyon adet ağaç var. Bu rakam daha önceki tahminlerden yedibuçuk kat daha fazla. Ancak insan medeniyeti başladıktan sonra ağaç sayısı yarı yarıya azalmış, bu araştırmanın tahminine göre.

Uydu resimleri, orman ağaç sayımı ve süperbilgisayar teknolojilerini kullanarak uluslararası araştırmacı ekibi DÜnyadaki ağaç nüfusunu kilometrekare seviyesinde haritalamışlar.

Nature (Doğa) dergisinde yayınladıkları sonuçlar ise şu ana kadar ağaç nüfusu hakkında yapılmış olan en derinlemesine araştırmayı oluşturuyor.

Bu araştırmanın bulguları büyük ölçekli sistemlerin modellenmesinde büyük gelişmelere neden olacak. Bu tarz modellemeler karbon dönüşümünden tutun da iklim değişikliğine kadar birçok alanda araştırmalarda kullanılıyor.

Ağaçlar devasa miktarlarda karbon depoluyorlar. Gıdaların dönüşümünde çok önemliler, hava ve su kalitesiyle birlikte sayısız insan hizmetinin de temelini oluşturuyorlar. İnsanlara kaç ağaç olduğunu sorsanız düşünmeye bile nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Bu araştırmayı yapan bilim adamları da bu araştırmayı yapmadan önce trilyonluk rakamları hiç düşünemezmişler.

Bu araştırmanın ilham kaynağı Gezegen için Ağaç ismindeki Birleşmiş Milletler çevresel programlarından birini sürdürmekte olan bir grubun çıkardığı, Bir milyar ağaç kampanyasıymış. İki yıl önce bu grup Yale Üniversitesine başvurarak ağaç sayısı konusundaki tahminlerini sormuşlar.

Bu soru sorulduğunda Dünyadaki tek toplam ağaç sayısı tahmini 400 milyarmış, ya da yaşayan her insan için 61 ağaç. Bu tahmin de uydu resimleri ile oluşturulmuş ancak yerden alınan bilgileri içermiyormuş.

Yeni araştırma birçok farklı yaklaşımı birleştirerek 3.04 trilyon ağaç olduğunu bulmuş. Tahmini olarak her insana 422 ağaç denk düşüyor.

Ekip ağaç yoğunluk bilgisini Dünya üzerindeki 400000 adet ormandan almış. Bunlar arasında doğal koruma alanlarındaki ağaç sayısını tespit eden ve bölgelerden doğrulanan rakamlar da mevcut. Ayrıca uydu resimlerini kullanarak her bölgede yerel karakteristikleri gözönüne alıp, iklim, topoğrafya, bitki örtüsü, toprak durumu ve insan etkisini değerlendirmişler.

Sonuçta ortaya çıkan harita bilim adamlarını orman ekosistemlerinin yapısı konusunda bilgilendirebilir. Dünya etrafındaki biyoçeşitlilik ve karbon miktarı konusundaki bilgileri geliştirebilir.

En yoğun ağaç toplulukları Rusya, İskandinavya ve Kuzey Amerika’da kutbun hemen altındaki ormanlıklarmış. Ancak en büyük orman alanları tropik bölgelerdeymiş. Tropik bölgeler Dünya üzerindeki ağaçların yüzde 43’ünü barındırıyormuş.

Sonuçlar ağaç yoğunluğunun orman tipleri ile nasıl değiştiğini de gösteriyor. Araştırmacıların bulgularına göre iklim ağaç yoğunluğunu tespit etmeye çok yardımcı oluyor. Daha yaş bölgelerde daha çok ağaç büyüyebiliyor. Ancak bazı bölgelerde nemin olumlu etkisi tersine dönmüş çünkü insanlar bu bölgeleri tarım için kullanmayı tercih ediyor.

Araştırmacılara göre insan aktiviteleri ise Dünya üzerindeki ağaç nüfusunu etkileyen en önemli etken. Kısaca bulmuşlar ki insan nüfusu arttıkça ağaç nüfusu azalmakta. Ormansızlaştırma, toprağı başka nedenlerle kullanma, ve orman yönetimi her yıl 15 milyar ağacın kaybına neden oluyor.

Bu araştırmaya 15 farklı ülkeden bilim adamı katılmış.

Yorumlar

yorum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *