Menu

Bilim adamları ayaklarımızın altında 600 km derinde bir okyanus buldular.

Bilim adamları ayaklarımızın altında 600 km derinde bir okyanus buldular. İçindeki su miktarı Dünya’daki suyun 3 katı miktarda.
terra-7
Onlarca yıllık araştırmaların sonucunda bilim adamları Dünya’nın içinde devasa bir su tankı keşfettiler. Bu bulgu Dünya’nın yüzeyindeki suyun belki de göktaşları yada kuyrukluyıldızlar ile değil de, Dünya’nın içinden gelmiş olabileceğini gösteriyor. Dünya’nın nasıl oluştuğunu ve onun içindeki çok katmanlı yapının çalışmasını kavrayınca gelecekte bu suyun kaynağını daha gerçekçi ve doğru bir şekilde tespit edebileceğiz. Hava durumu, deniz seviyesi, dünyanın ısı değişimi ve bunların hepsinin tektonik aktivitelerle olan ilgisi tamamiyle bizim ayaklarımızın altında gerçekleşiyor olabilir.

Bir dizi Amerikalı jeofizikçinin yaptığı bu yeni çalışma, USArray adı verilen ve Amerika’ya dağılmış Dünya’nın üst kabuk ve çekirdeğinin hareketini dinlemekte olan yüzlerce sismografın verilerini kullanıyor. Birkaç yıl yerkabuğunu dinledikten sonra, ve bazı karmaşık hesaplamalar sonucunda bilim adamları Dünya’nın altında üst ve alt mantle arasındaki geçiş bölgesinde devasa miktarda su tespit ettiler. Bu bölge yerkabuğunun altında 400 ila 600 km arasındaki derinlikte bulunuyor. [DOI: 10.1126/science.1253358 – “Dehydration melting at the top of the lower mantle”]

Tahmin edebileceğiniz gibi meseleler aşağılarda biraz karmaşık. Burada bahsedilen bir petrol sondasıyla ulaşılabilecek mesafedeki bir su değil. Yerkabuğunda delinmiş en derin delik sadece 12 km idi, ki bu yerkabuğunun ancak yarısı derinliğidir. Ve bu noktada durmak zorundaydık çünkü jeotermal sıcaklık delme cihazımızı eritmişti. 600 km gerçekten de uzun, hem de çok çok uzun bir yol, ve çok garip şeyler oluyor orada.
earths-layers-jpg
Yeni teoriye göre Dünya’nın alt tabakası ringwoodite adı verilen mineralle dolu. Dünya yüzeyinde yapılan deneylerden biliyoruz ki bu mineral yüksek basınç altında suyu hapsedebiliyor. USArray tarafından yapılan hesaplamalar da gösterdi ki ringwoodite mantonun hareketi ile es kaza daha derine gittikçe basınçta oluşan artma suyu dışarı zoruyor. Suyun zorlanması ve basınçtaki değişim yüzeyde neye neden oluyor bu derin-Dünya jeolojisi uzmanlarının bulması gereken bir mesele. Dünya aşırı derecede karmaşık bir makine ve genelde çok ama çok yavaş bir tempoda hareket ediyor. Bir bilgiye ulaşabilmek için gereken verileri toplamak için yıllarca veri biriktirmek gerekiyor.

Bütün bunlarla beraber eğer bulunan bilgiler doğrulanırsa çok büyük sonuçları olacak. Eğer ringwoodite sadece % 2.6 su içeriyorsa, bütün okyanuslarımızı 3 defa daha doldurmaya yetecek kadar su depomuz mevcut demektir. Bu aslında elimizdeki suyu hor kullanıp Dünya’nın tatlı suyunu ziyan edelim demek değil. Ancak Dünya’mızdaki suyun kaynağını açıklama konusunda çok daha mantıklı bir olasılık.

Sonuç olarak, bütün bu bulunan bilgiler bize Dünya’nın nasıl da yaşam için en mükemmel kompozisyon ve iklime sahip olduğunu hatırlatıyor. Eğer yakından bakarsanız belki de mucizevi. New Scientist dergisine konuşan bir bilim adamına göre eğer bu bulunan su yeraltında depolanmamış olsaydı ve Dünya’nın yüzeyinde yer alsaydı Dünya yüzeyi sadece büyük dağların tepeleri dışarı çıkacak bir şekilde suyla kaplanmış olurdu.

Yorumlar

yorum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *